Patan Sugarcane Industries LLP

सभासदांना इतर कारखान्यांप्रमाणे धोरणात्मक सवलतीच्या दरामध्ये कारखान्याची उत्पादने, साखर अथवा गूळ पावडर ही शेअर्स रक्कमेच्या तुलनेत देण्याचे प्रयोजन आहे. सन 2023-2024 चा हंगाम घेण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न चालू आहेत व शेअर्सच्या पटीत लाभांश सुद्धा देण्याचे प्रयोजन आहे

Blog

Blogs

Blog CONGRATULATION Market Limited company Industry House building Group of company Building LATEST POSTS SOCIAL SHARE

CONGRATULATION
LATEST POSTS
SOCIAL SHARE